Što je ZTK IŽ

Zajednica tehničke kulture Istarske županije je središnje tijelo tehničke kulture u Istarskoj županiji koje je usmjereno na razvoj i promicanje tehničke kulture među građanima, a posebno među djecom i mladima.

Zajednica je osnovana u Pazinu, 14. srpnja 1994. godine, sa sjedištem u Puli. Zajednica danas okuplja udruge tehničke kulture, strukovne saveze i Zajednicu tehničke kulture Pula.

Prema Zakonu o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/93, 11/94 i 38/09) temeljna zadaća Zajednice je: poticanje i promicanje svekolike djelatnosti tehničke kulture; predlaganje programa javnih potreba Istarske županije u tehničkoj kulturi; poticanje stručnog i istraživačkog rada i pružanje usluga središnje infrastrukture tehničke kulture u Istarskoj županije, a posebno u svezi izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti djece i mladih, te osposobljavanje djelatnika u tehničkoj kulturi i ostalih zainteresiranih građana.

Zajednica i udružene članice posvećuju osobitu pozornost izvannastavnim i izvanškolskim aktivnosti djece i mladih, popularizaciji znanosti i tehnike, inventivnog rada kako je regulirano Zakonom o tehničkoj kulturi kao javna potreba za koju se sredstva izdvajaju iz javnih potreba.

Zajednica, njezine članice i udruge koje su u njih učlanjene, osobitu pozornost posvećuju izvanškolskom i izvannastavnom odgoju i obrazovanju djece i mladih, kao i popularizaciji tehničke kulture. Odgoj i obrazovanje u različitim djelatnostima tehničke kulture (elektrotehnika, elektronika, automatika, graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo, informatika i računalstvo, strojarstvo i konstruktorstvo, komunikacijska tehnika, audiovizualne tehničke djelatnosti, astronautika i astronomija, inovatorstvo) utječe na razvoj inovacija i kreativnosti kod djece i mladih, njihovom odabiru strukovnih ili tehničkih škola, tehničkih fakulteta i zanimanja, što je temelj poduzetništva i gospodarskog razvoja zemlje.